administrative law

administracinė teisė statusas T sritis Politika apibrėžtis Teisinis kodeksas, arba taisyklių ir precedentų rinkinys, reglamentuojantis piliečių ir valstybės santykius. Skirtingai nuo konstitucinės teisės, niekada nesprendžia su įstatymų teisėtumu susijusių klausimų, tik nagrinėja administracinių veiksmų, kurie atliekami pagal tam tikrus įstatymus, teisėtumą. Tam tikri santykiai (pvz., viešojo administravimo įstaigos ir paslaugų teikėjo sutartis) gali būti reglamentuojami remiantis civiline teise. Administracinei teisei svarbi ultra vires (virš jėgų) doktrina, jos pagrindinis klausimas – ar valstybės tarnautojas arba kitas pareigūnas turi įgaliojimus atlikti tam tikrus administracinius veiksmus. atitikmenys: angl. administrative law ryšiai: susijęs terminasadministracinis teismas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Look at other dictionaries:

  • administrative law — n: the branch of the law dealing with government agencies Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. administrative law n …   Law dictionary

  • Administrative law — Administrative law …   Wikipedia

  • administrative law — the body of rules and principles that governs the duties and operations of federal or state administrative agencies, as commissions and boards. [1890 95] * * * Law regulating the powers, procedures, and acts of public administration. It applies… …   Universalium

  • Administrative Law — The body of law that governs the administration and regulation of government agencies (both federal and state). Created by Congress (or the state legislature) it encompasses the procedures under which these agencies operate as well as external… …   Investment dictionary

  • administrative law — Body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies …   Black's law dictionary

  • administrative law — law concerned with the executive authority and the bodies associated with it …   English contemporary dictionary

  • administrative law — /ədˌmɪnəstrətɪv ˈlɔ/ (say uhd.minuhstruhtiv law) noun law relating to the powers, duties, and organisation of public administrative authorities …   Australian English dictionary

  • administrative law — noun the body of rules and regulations and orders and decisions created by administrative agencies of government • Topics: ↑law, ↑jurisprudence • Hypernyms: ↑law, ↑jurisprudence …   Useful english dictionary

  • administrative law — The law that controls, or is intended to control, the administrative operations of government. 1 Am J2d Adm L § 1 …   Ballentine's law dictionary

  • administrative law — noun Date: 1851 law dealing with the establishment, duties, and powers of and available remedies against authorized agencies in the executive branch of the government …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.